ÁSZF

I.Általános rendelkezések

 

1.1.Dányi Mihály / adószám:65194096-1-33 Székhely:2146 Mogyoród Berektető u. hrsz:2406/1 Tel.:06205774824 email:danyimihaly@freemail.hu/ által nyújtott privát finanszírozású egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozóan a jelen ÁSZF-ben foglaltak az irányadóak.

1.2.A magán egészségügyi szolgáltatás igénybe vételével Felek megbízási jogviszonyt létesítenek egymással, megbízási díj fizetése ellenében teljesítendő egészségügyi szolgáltatások ellátására. Az Ügyfél elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette és tudomásul vette az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

II.Egészségügyi szolgáltatás

2.1. Dányi Mihály az Ügyfél részére a hatályos jogszabályok, szakmai protokollok továbbá jelen ÁSZF szerinti feltételek mellett egészségügyi szolgáltatásokat nyújt az Ügyfél részére.

2.2. Dányi Mihály kijelenti, hogy a szolgáltatás teljes intézéséhez szükséges tárgyi-, személyi feltételekkel, az egészségügyi tevékenység tekintetében, tevékenységére általános szakmai felelősségbiztosítással, a megfelelő hatósági engedélyekkel rendelkezik.

2.3.1. Az egészségügyi szolgáltatás igénybe vételének helyszíne 1122 Budapest, Városmajor u. 64.

2.3.2. A szolgáltatás igénybe vétele során Felek együtt működésre kötelesek. Ezen együtt működési kötelezettség teljesítése közben az Ügyfél tájékoztatja Dányi Mihály-t minden körülményről, tényről /így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészség károsító  kockázati tényezőiről/, amely a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv előkészítéséhez és a beavatkozás elvégzéséhez szükséges.

2.4. Amennyiben az ügyfél a fenti tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy csak részben tesz eleget, úgy az ennek elmaradásából eredő következményekért Dányi Mihály-t sem szakmai, sem anyagi felelősség nem terheli.

2.5. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Dányi Mihály által nyújtott egészségügyi szolgáltatást szabad önrendelkezési jogának biztosítása mellett veszi igénybe.

III.Az egészségügyi szolgáltatás igénybe vételének menete

3.1. A szolgáltatás igénybe vétele bejelentkezést igényel, ezt az Ügyfél telefonon teheti meg.

3.2. Az Ügyfél az előre egyeztetett időpontban vesz részt a kezelésen.

IV.Díjfizetés

4.1. Dányi Mihály által nyújtott magán egészségügyi szolgáltatás társadalombiztosítási finanszírozással /OEP/ nem rendelkezik, azt az Ügyfél megbízási díj megfizetése ellenében veheti igénybe. Dányi Mihály hatályos árlistájáról telefonon ad tájékoztatást.

4.3. Az Ügyfél készpénzben fizetheti meg a szolgáltatás ellenértékét.